Search the Community: Showing results for tags 'regulamin'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Khorinis Roleplay
  • Informacje
  • Dyskusje
  • Strefa Techniczna
  • Aplikacje
  • Poradniki
 • Uniwersum
  • Uniwersum Khorinis
  • Karty Postaci
  • Otoczenie
  • Ugrupowania
 • Miasto Khorinis
  • Miasto
 • Społeczność
  • Przywitaj się
  • Multimedia
  • HydePark
  • Archiwum

Categories

 • Files

Categories

 • Articles

Calendars

 • Community Calendar

Found 1 result

 1. #1. Regulamin serwera

  1. Postanowienia ogólne. 1.1 - Regulamin jest własnością Khorinis Roleplay, chronią go prawa autorskie i jego używanie ograniczone powinno zostać wyłącznie w obrębie projektu(tj. forum dyskusyjne, serwer gry oparty na platformie Gothic2Online, kanał Discord, kanał TeamSpeak3, fanpage) 1.2 - Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. 1.3 - Khorinis Roleplay jest projektem role play udostępniającym innym użytkownikom możliwość prowadzenia rozgrywki na zasadach role play. 1.4 - Administracja zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu w dowolnym momencie, bez uprzedniego informowania użytkowników. 1.5 - Administracja zastrzega sobie prawo do pozyskiwania, zapisywania oraz przeglądania danych logowania, takich jak adresy IP, host oraz wszystkie inne generowane dane przez platformę, w celu potencjalnych sporach, zarówno wewnętrznych na serwisie, jak i prawnych. Takie informacje mogą zostać udzielone organom ścigania w momencie zaistnienia podejrzenia przestępstw. 1.6 - Każdy gracz ma obowiązek korzystać z unikalnego hasła i/lub innych zabezpieczeń dla serwisu Khorinis Roleplay, Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z włamań, bądź innych naruszeń prywatności w wyniku błędu użytkownika. 1.7 - Administracja podejmuje decyzje w sprawach nie ujętych w regulaminie, w przypadku wystąpienia takiej sytuacji. 1.8 - Od każdej nadanej przez administracji kary, użytkownik ma prawo apelować po upływie dwóch tygodni, w zależności od przewinienia, zaś długość czasu po którym można apelować ustalana jest przez osobę nadającą karę. 1.9 - Do głównego regulaminu należą również poszczególne regulaminy organizacji, oraz działów. 1.10 - Gracz, który dostrzeże błąd zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym administracji, poprzez temat w odpowiednim do tego dziale na forum bądź w zależności od powagi wystąpienia błędu poprzez wiadomość prywatną. 1.11 - Aby uzyskać dostęp do kanału Discord projektu Khorinis-RP należy posiadać zaakceptowaną kartę postaci. 2. Warunki użytkowania. 2.1 - Jedna, fizyczna osoba ma prawo do posiadania tylko jednego konta na serwisie Khorinis Roleplay oraz innych powiązanych bezpośrednio z projektem serwisów (Discord, TeamSpeak 3), w innym wypadku gdy zostanie wykryte więcej niż jedno konto, zostaje ono stale zablokowane poprzez wieczystą banicję. 2.2 - Osoby, które współdzielą adres IP i/lub urządzenie, proszone są o poinformowanie możliwie jak najszybciej któregokolwiek z administratorów o zaistnieniu takiej sytuacji. Należy wskazać konkretny powód, dla którego więcej niż jedna osoba korzysta z jednego adresu IP i/lub urządzenia oraz nickname tych osób. 2.3 - Konta są własnością Khorinis Roleplay, administracja zastrzega sobie prawo do ich edycji w razie konieczności. 2.4 - Konta na forum dyskusyjnym oraz konta w grze są bezpośrednio ze sobą połączone, jednakże wykluczenie z jednego nie oznacza wykluczenia również z drugiego. 2.5 - Na forum wskazane jest korzystanie z języka polskiego w sposób możliwie poprawny, zarówno gramatycznie jak i stylistycznie. 2.6 - Zabronione jest nadmierne korzystanie z wulgaryzmów, umieszczanie treści rasistowskich, prowokujących, dyskryminujących, ksenofobicznych, propagujących przemoc, pornografię, piractwo bądź obrażania innych użytkowników z uwagi na ich poglądy, wyznanie, pochodzenie lub z każdego innego powodu. 2.7 - Wszystkie dyskusje na forach winny prowadzone z zachowaniem wszystkich zasad kultury osobistej, a każdemu użytkownikowi należy się szacunek. 2.8 - Zabronione jest: znaczące odbieganie od meritum tematu, spamowanie, flood, reklamowanie swoich i/lub cudzych portali o tematyce role play, ofert handlowych w działach do tego nieprzeznaczonych. 3. Serwer. 3.1 - Rozgrywka prowadzona jest na kliencie gry Gothic 2 z dodatkiem Noc Kruka, na platformie Gothic 2 Online w wersji 0.1.0. (Dane aktualne na dzień 27/07/2017) 3.2 - na serwerze rozgrywka prowadzona jest w trybie role play, który w dużym uproszczeniu polega na imitowaniu świata rzeczywistego w grze, z uwzględnieniem uniwersum, w jakim gra się znajduje. Wszystkie procesy, prawa fizyczne, zjawiska występujące w rzeczywistości, są również ukazane w grze. 3.3 - Na serwerze obowiązuje ścisłe przywiązanie Uniwersum Gothic, w skład którego wchodzą kanoniczne gry z sagi(Gothic, Gothic II z dodatkiem Noc Kruka oraz Gothic III)i oraz wkład własny administracji oraz użytkowników Khorinis Roleplay. Dozwolone natomiast jest wykraczanie poza granice Uniwersum, dokonywanie zmian, jednak w sytuacjach spornych administracja ma prawo do usunięcia treści niepasującej do przyjętego nurtu gry, zwanego dalej Uniwersum. 3.4 - Gracz przed podjęciem gry na serwerze zobowiązany jest do zapoznania się z Uniwersum (tj. światem przedstawionym, postaciami, dostępną technologią, stworzoną na potrzeby gry fabułą, mechaniką oraz zasadami role play). 3.5 - Postacie nie mają żadnego związku ze światem poza przedstawionym w grze, nie należy więc łączyć wydarzeń z rzeczywistości z rozgrywką. 3.6 - Zakazywane jest wymuszanie akcji na innych graczach (powergaming), grając należy zachować odpowiedni dystans, skupić się na czerpaniu przyjemności z gry. 3.7 - Podczas rozgrywki należy korzystać z czatów komunikacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem. (/l(ocal), /s(zept), /k(rzyk) /me i /do dla IC oraz /b, /pm dla OOC) 3.8 - Czynności wykraczające poza możliwości silnika gry, poprzez animacje, należy odgrywać za pomocą komend narracyjnych (/me oraz /do). 3.9 - Psychiczne i fizyczne możliwości postaci muszą być rozgrywane przez pryzmat rzeczywistości, działania niemożliwe, przesadzone, lub posiadające inne nadprzyrodzone zdolności(choć te w sytuacjach spornych będą kontrolowane przez administrację, przez wgląd na odgrywany świat) lub wykraczającą poza pojmowanie zwykłego, szarego człowieka wiedzę. 3.10 - Bieganie w celu szybszego dotarcia do celu jest surowo zakazane. Bieganie dozwolone jest jedynie podczas prowadzenia odpowiednich akcji i/lub sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia waszej postaci. 3.11 - Zabronione jest przekazywanie między postaciami dóbr, przepisywanie spadków, czy inne metody przekazywania majątków (przedmiotów, złota, przywilejów) karane będą stałą banicją. Zabronione jest również rozdawnictwo, po zakończonej grze. 3.12 - FCK mają prawo nadawać wyłącznie liderzy frakcji lub osoby przez nich wyznaczone, w sytuacjach skrajnych, z konkretnym powodem i uzasadnieniem. Celowe uśmiercanie postaci dla zabawy karane będzie wieczystymi banicjami. 3.13 - Podczas rozgrywki należy pamiętać o licznych postaciach niezależnych, które mimo braku fizycznego istnienia, wiadomo że żyją dookoła. Gracze są wyłącznie poszczególnymi postaciami, nie całą społecznością. 3.14 - FCK jest równoznaczne ze stałymi okaleczeniami postaci. Gwałt również zaliczany jest jako trwałe okaleczenie. 4. Postacie. 4.1 - Dozwoloną formą życia do prowadzenia gry, jest człowiek. Administracja zastrzega sobie prawo do odgrywania innych form życia, jak zwierzęta, potwory bądź przedstawicieli rasy Orków. 4.2 - Przed podjęciem gry, każdy użytkownik ma obowiązek stworzenia postaci poprzez aplikację, która ma za zadanie zweryfikować umiejętność tworzenia postaci o cechach zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Dodatkowo dzięki aplikacji wysokiej jakości, gracz może otrzymać dodatkowe przywileje, bądź przedmioty. O tym jednak decyduje administracja i/lub osoba rozpatrująca. 4.3 - Postacie posiadające zdolności magiczne muszą posiadać specjalne przyzwolenie, oraz cel. 4.4 - Imiona postaci stworzone przez graczy powinny pasować do przedstawionego Uniwersum. Należy wystrzegać się tworzenia plagiatów, przesadnego, celowego naśladowania i/lub wykorzystywania imion postaci znanych z serii, przydomków szlacheckich oraz pseudonimów niepasujących do serii. 4.5 - Każda postać stworzona na serwerze powinna posiadać swoje, możliwie unikalne cechy. Zarówno pozytywne, jak i negatywne. Postacie nieprzemyślane, nijakie, bądź przesadnie odbiegające od tej, ukazanej w aplikacji będą stale blokowane. Dotyczy to również spójności tematycznej grup, do których wasza postać się przyłącza. 4.6 - Gracz może posiadać maksymalnie trzy aktywne postacie na jednym koncie globalnym. 4.7 - Postać uśmiercona stale poprzez CK bądź FCK nie powraca do życia, dodatkowo gracz musi wyrazić zgodę na CK. FCK następuje wyłącznie poprzez aplikacje. Wyjątek stanowi ewidentne wymuszenie CK, bądź akcja przeprowadzona w sposób niepoprawny. 4.8 - Gracz zobowiązany jest do odgrywania otrzymywanych obrażeń w sposób możliwie realistyczny. 4.9 - Gracz zobowiązany jest również do realistycznego odgrywania ekwipunku, noszenie ze sobą przesadnie dużego ekwipunku musi być stosownie odegrane, poprzez niesienie skrzyni, czy ciągnięcie wózka z towarem. 4.10 - Dozwolone jest odgrywanie przedmiotów przy pomocy narracji, które nie mają żadnego wpływu na rozgrywkę i nie zostaną wykorzystane przeciwko innym postaciom. Odgrywanie dodatkowego sztyletu w bucie, czy zatrutych ostrzy jest stanowczo zakazane. 4.11 - Każda postać, która posiada przedmioty na TAB, ma je przy sobie. Zabronione jest odgrywanie ukrycia danych przedmiotów, wyjątkiem od tego stanowią oskryptowane schowki. 4.12 - Postać przyłączając się do jakiegokolwiek ugrupowania o charakterze przestępczym, automatycznie wyraża zgodę na FCK swojej postaci. Tyczy się to również sytuacji, w której dana postać świadomie i celowo wchodzi w interakcję z takim zgrupowaniem. 4.13 - Gracz po otrzymaniu FCK nie może przynależeć do organizacji przestępczych/porządkowych na nowej postaci, na tym samym stopniu jeżeli na postaci, na której wcześniej otrzymał FCK należał do tak owej. Postanowienia końcowe: Regulamin jest integralną częścią zasad panujących na projekcie Khorinis, głównemu regulaminowi podlegają również regulaminy poszczególnych działów.