Maczupa

Administrator
 • Content count

  11
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Everything posted by Maczupa

 1. Na samym wstępie trzeba od razu zaznaczyć, że projekty mogą być "podzespołami" organizacji przestępczych bądź też zrzeszeniami prostych graczy z danej dziedziny w jedną aplikacje. Z czym to się je? Zacznijmy więc po kolei. Wyżej wspomniałem o podpinaniu projektu In Character pod organizacje przestępczą - ale w jaki sposób i na jakich zasadach miałoby się to odbywać? Śpieszę z wyjaśnieniem! Organizacja przestępcza, która na codzień trudzi się hazardem, wymuszeniami i załóżmy też szmuglerstwem, w jaki sposób moglibyśmy do nich dołączyć stricte IC nie znając tak na prawdę rzeczywistego powiązania danych ludzi z półświatkiem przestępczym? I o to nachodzi projekt, który będąc podzespołem organizacji stanowi takową przykrywkę, przykładowo stowarzyszenie "Króla Wino" nawołujące do zwykłych miłośników kart może okazać się taką przykrywką ale też gdy zwykły gracz marzy o takim stowarzyszeniu nic nie stoi mu na przeszkodzie.
 2. #1. Regulamin serwera

  1. Postanowienia ogólne. 1.1 - Regulamin jest własnością Khorinis Roleplay, chronią go prawa autorskie i jego używanie ograniczone powinno zostać wyłącznie w obrębie projektu(tj. forum dyskusyjne, serwer gry oparty na platformie Gothic2Online, kanał Discord, kanał TeamSpeak3, fanpage) 1.2 - Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. 1.3 - Khorinis Roleplay jest projektem role play udostępniającym innym użytkownikom możliwość prowadzenia rozgrywki na zasadach role play. 1.4 - Administracja zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu w dowolnym momencie, bez uprzedniego informowania użytkowników. 1.5 - Administracja zastrzega sobie prawo do pozyskiwania, zapisywania oraz przeglądania danych logowania, takich jak adresy IP, host oraz wszystkie inne generowane dane przez platformę, w celu potencjalnych sporach, zarówno wewnętrznych na serwisie, jak i prawnych. Takie informacje mogą zostać udzielone organom ścigania w momencie zaistnienia podejrzenia przestępstw. 1.6 - Każdy gracz ma obowiązek korzystać z unikalnego hasła i/lub innych zabezpieczeń dla serwisu Khorinis Roleplay, Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z włamań, bądź innych naruszeń prywatności w wyniku błędu użytkownika. 1.7 - Administracja podejmuje decyzje w sprawach nie ujętych w regulaminie, w przypadku wystąpienia takiej sytuacji. 1.8 - Od każdej nadanej przez administracji kary, użytkownik ma prawo apelować po upływie dwóch tygodni, w zależności od przewinienia, zaś długość czasu po którym można apelować ustalana jest przez osobę nadającą karę. 1.9 - Do głównego regulaminu należą również poszczególne regulaminy organizacji, oraz działów. 1.10 - Gracz, który dostrzeże błąd zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym administracji, poprzez temat w odpowiednim do tego dziale na forum bądź w zależności od powagi wystąpienia błędu poprzez wiadomość prywatną. 1.11 - Aby uzyskać dostęp do kanału Discord projektu Khorinis-RP należy posiadać zaakceptowaną kartę postaci. 2. Warunki użytkowania. 2.1 - Jedna, fizyczna osoba ma prawo do posiadania tylko jednego konta na serwisie Khorinis Roleplay oraz innych powiązanych bezpośrednio z projektem serwisów (Discord, TeamSpeak 3), w innym wypadku gdy zostanie wykryte więcej niż jedno konto, zostaje ono stale zablokowane poprzez wieczystą banicję. 2.2 - Osoby, które współdzielą adres IP i/lub urządzenie, proszone są o poinformowanie możliwie jak najszybciej któregokolwiek z administratorów o zaistnieniu takiej sytuacji. Należy wskazać konkretny powód, dla którego więcej niż jedna osoba korzysta z jednego adresu IP i/lub urządzenia oraz nickname tych osób. 2.3 - Konta są własnością Khorinis Roleplay, administracja zastrzega sobie prawo do ich edycji w razie konieczności. 2.4 - Konta na forum dyskusyjnym oraz konta w grze są bezpośrednio ze sobą połączone, jednakże wykluczenie z jednego nie oznacza wykluczenia również z drugiego. 2.5 - Na forum wskazane jest korzystanie z języka polskiego w sposób możliwie poprawny, zarówno gramatycznie jak i stylistycznie. 2.6 - Zabronione jest nadmierne korzystanie z wulgaryzmów, umieszczanie treści rasistowskich, prowokujących, dyskryminujących, ksenofobicznych, propagujących przemoc, pornografię, piractwo bądź obrażania innych użytkowników z uwagi na ich poglądy, wyznanie, pochodzenie lub z każdego innego powodu. 2.7 - Wszystkie dyskusje na forach winny prowadzone z zachowaniem wszystkich zasad kultury osobistej, a każdemu użytkownikowi należy się szacunek. 2.8 - Zabronione jest: znaczące odbieganie od meritum tematu, spamowanie, flood, reklamowanie swoich i/lub cudzych portali o tematyce role play, ofert handlowych w działach do tego nieprzeznaczonych. 3. Serwer. 3.1 - Rozgrywka prowadzona jest na kliencie gry Gothic 2 z dodatkiem Noc Kruka, na platformie Gothic 2 Online w wersji 0.1.0. (Dane aktualne na dzień 27/07/2017) 3.2 - na serwerze rozgrywka prowadzona jest w trybie role play, który w dużym uproszczeniu polega na imitowaniu świata rzeczywistego w grze, z uwzględnieniem uniwersum, w jakim gra się znajduje. Wszystkie procesy, prawa fizyczne, zjawiska występujące w rzeczywistości, są również ukazane w grze. 3.3 - Na serwerze obowiązuje ścisłe przywiązanie Uniwersum Gothic, w skład którego wchodzą kanoniczne gry z sagi(Gothic, Gothic II z dodatkiem Noc Kruka oraz Gothic III)i oraz wkład własny administracji oraz użytkowników Khorinis Roleplay. Dozwolone natomiast jest wykraczanie poza granice Uniwersum, dokonywanie zmian, jednak w sytuacjach spornych administracja ma prawo do usunięcia treści niepasującej do przyjętego nurtu gry, zwanego dalej Uniwersum. 3.4 - Gracz przed podjęciem gry na serwerze zobowiązany jest do zapoznania się z Uniwersum (tj. światem przedstawionym, postaciami, dostępną technologią, stworzoną na potrzeby gry fabułą, mechaniką oraz zasadami role play). 3.5 - Postacie nie mają żadnego związku ze światem poza przedstawionym w grze, nie należy więc łączyć wydarzeń z rzeczywistości z rozgrywką. 3.6 - Zakazywane jest wymuszanie akcji na innych graczach (powergaming), grając należy zachować odpowiedni dystans, skupić się na czerpaniu przyjemności z gry. 3.7 - Podczas rozgrywki należy korzystać z czatów komunikacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem. (/l(ocal), /s(zept), /k(rzyk) /me i /do dla IC oraz /b, /pm dla OOC) 3.8 - Czynności wykraczające poza możliwości silnika gry, poprzez animacje, należy odgrywać za pomocą komend narracyjnych (/me oraz /do). 3.9 - Psychiczne i fizyczne możliwości postaci muszą być rozgrywane przez pryzmat rzeczywistości, działania niemożliwe, przesadzone, lub posiadające inne nadprzyrodzone zdolności(choć te w sytuacjach spornych będą kontrolowane przez administrację, przez wgląd na odgrywany świat) lub wykraczającą poza pojmowanie zwykłego, szarego człowieka wiedzę. 3.10 - Bieganie w celu szybszego dotarcia do celu jest surowo zakazane. Bieganie dozwolone jest jedynie podczas prowadzenia odpowiednich akcji i/lub sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia waszej postaci. 3.11 - Zabronione jest przekazywanie między postaciami dóbr, przepisywanie spadków, czy inne metody przekazywania majątków (przedmiotów, złota, przywilejów) karane będą stałą banicją. Zabronione jest również rozdawnictwo, po zakończonej grze. 3.12 - FCK mają prawo nadawać wyłącznie liderzy frakcji lub osoby przez nich wyznaczone, w sytuacjach skrajnych, z konkretnym powodem i uzasadnieniem. Celowe uśmiercanie postaci dla zabawy karane będzie wieczystymi banicjami. 3.13 - Podczas rozgrywki należy pamiętać o licznych postaciach niezależnych, które mimo braku fizycznego istnienia, wiadomo że żyją dookoła. Gracze są wyłącznie poszczególnymi postaciami, nie całą społecznością. 3.14 - FCK jest równoznaczne ze stałymi okaleczeniami postaci. Gwałt również zaliczany jest jako trwałe okaleczenie. 4. Postacie. 4.1 - Dozwoloną formą życia do prowadzenia gry, jest człowiek. Administracja zastrzega sobie prawo do odgrywania innych form życia, jak zwierzęta, potwory bądź przedstawicieli rasy Orków. 4.2 - Przed podjęciem gry, każdy użytkownik ma obowiązek stworzenia postaci poprzez aplikację, która ma za zadanie zweryfikować umiejętność tworzenia postaci o cechach zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Dodatkowo dzięki aplikacji wysokiej jakości, gracz może otrzymać dodatkowe przywileje, bądź przedmioty. O tym jednak decyduje administracja i/lub osoba rozpatrująca. 4.3 - Postacie posiadające zdolności magiczne muszą posiadać specjalne przyzwolenie, oraz cel. 4.4 - Imiona postaci stworzone przez graczy powinny pasować do przedstawionego Uniwersum. Należy wystrzegać się tworzenia plagiatów, przesadnego, celowego naśladowania i/lub wykorzystywania imion postaci znanych z serii, przydomków szlacheckich oraz pseudonimów niepasujących do serii. 4.5 - Każda postać stworzona na serwerze powinna posiadać swoje, możliwie unikalne cechy. Zarówno pozytywne, jak i negatywne. Postacie nieprzemyślane, nijakie, bądź przesadnie odbiegające od tej, ukazanej w aplikacji będą stale blokowane. Dotyczy to również spójności tematycznej grup, do których wasza postać się przyłącza. 4.6 - Gracz może posiadać maksymalnie trzy aktywne postacie na jednym koncie globalnym. 4.7 - Postać uśmiercona stale poprzez CK bądź FCK nie powraca do życia, dodatkowo gracz musi wyrazić zgodę na CK. FCK następuje wyłącznie poprzez aplikacje. Wyjątek stanowi ewidentne wymuszenie CK, bądź akcja przeprowadzona w sposób niepoprawny. 4.8 - Gracz zobowiązany jest do odgrywania otrzymywanych obrażeń w sposób możliwie realistyczny. 4.9 - Gracz zobowiązany jest również do realistycznego odgrywania ekwipunku, noszenie ze sobą przesadnie dużego ekwipunku musi być stosownie odegrane, poprzez niesienie skrzyni, czy ciągnięcie wózka z towarem. 4.10 - Dozwolone jest odgrywanie przedmiotów przy pomocy narracji, które nie mają żadnego wpływu na rozgrywkę i nie zostaną wykorzystane przeciwko innym postaciom. Odgrywanie dodatkowego sztyletu w bucie, czy zatrutych ostrzy jest stanowczo zakazane. 4.11 - Każda postać, która posiada przedmioty na TAB, ma je przy sobie. Zabronione jest odgrywanie ukrycia danych przedmiotów, wyjątkiem od tego stanowią oskryptowane schowki. 4.12 - Postać przyłączając się do jakiegokolwiek ugrupowania o charakterze przestępczym, automatycznie wyraża zgodę na FCK swojej postaci. Tyczy się to również sytuacji, w której dana postać świadomie i celowo wchodzi w interakcję z takim zgrupowaniem. 4.13 - Gracz po otrzymaniu FCK nie może przynależeć do organizacji przestępczych/porządkowych na nowej postaci, na tym samym stopniu jeżeli na postaci, na której wcześniej otrzymał FCK należał do tak owej. Postanowienia końcowe: Regulamin jest integralną częścią zasad panujących na projekcie Khorinis, głównemu regulaminowi podlegają również regulaminy poszczególnych działów.
 3. Nowy graczu Khorinis RolePlay, stały bywalcu, obserwatorze, czy też Ty, nieznajomy. Każdy, snując plany w głowie dotyczące swojej postaci, przesuwa ją po lokacjach wyobrażając sobie jej często dramatyczną historię, niespotkaną błyskotliwość czy też niezmierzoną siłę. Do czego ma się taki wstęp? Na początek witam niezliczonych wędrowców chętnych do treściwego opisu swoich postaci. Mową o niespotkanej błyskotliwości, niezmierzonej sile czy też dramatycznej historii, chciałbym zaznaczyć częstotliwość zdarzania się takich scenariuszy, bowiem każdy z nas chciałby aby jego postać była wręcz herosem, nieprawdaż? Owszem, są niezliczone grupy ludzi dla których jeszcze smakiem jest prostota i nieco upchanych w nią szczegółów, dające niepozorny lecz dobrze rosnący owoc. Poprzez weryfikacje Was, przez karty postaci chcemy uniknąć przede wszystkim ludzi chcących zaszkodzić projektowi. Wprowadzenie weryfikacji gracza nawet poprzez kartę postaci jest już jakimś zabezpieczeniem dla naszego grona, grona graczy. Lecz nie psuj sobie nerwów na tą nowinę! Znano już kilka projektów gdzie owy styl był uformowany i w jednym przypadku się sprawdzał a w kilku innych był zaś całkowitą porażką. Nie stosujemy kryteriów, które dyskryminowałyby kogokolwiek kto chciałby zacząć swoją przygodę na Khorinis RolePlay - bowiem mówimy stanowcze nie dla ludzi, którzy chcą szkodzić nam jako społeczności tego serwera. Obowiązujące kryteria dotyczące kart postaci można wymienić tak naprawdę na palcach jednej ręki. Mistrzowie Gry mają pełne prawo do weryfikacji Waszych kart. Estetyka w samym temacie jest pierwszorzędnym punktem, wolelibyśmy chyba wszyscy uniknąć szpetnych obrazków i tekstu z pogrubioną, zawyżoną w rozmiarze czcionką. Zależy nam również aby historia Waszych postaci miała spójność z naszym uniwersum i jest to wręcz koniecznym wymogiem. Natomiast jeżeli chodzi o resztę spraw związanych z Waszymi kartami, niech puści Was wodza fantazji. Wejrzyjcie w świat Gothica na nowo by odnaleźć tam swojego bohatera i zbudujcie go w swój niespotykany sposób, a więc z uradowaniem czekać będziemy na efekty Waszej pracy. - Karta Postaci ma być scharakteryzowaniem cech postaci, charakteru, zachowań, zaś historia ma dopełnić tylko smak do całej treści. - Jeżeli twój przyszły plan postaci obrazuje założenie organizacji bądź cechu weź to koniecznie pod uwagę opisując ściślej w charakterystyce tworzonego bohatera. Miałkie i dostateczne karty owych przywilejów mieć NIE BĘDĄ. (Istnieje warunek, gdy ujęcie całej historii zostanie dodane w aplikację organizacji/cechu, jednakże to nie zwalnia z powinności przez lidera zgrupowania). ;Każda karta postaci, która zostanie przypięta na forum, otrzyma dodatkowe przywileje na start jeżeli chodzi o losowo dobrany ekwipunek czy też statystyki. Informacji jako takowej na temat boostów nie udzielamy bezpośrednim osobom - przyznawane wsparcie wobec postaci będzie w kontekście drogi jaką sobie obrała, nie innej. Ze względu na coraz to częściej pojawiające się pytania dotyczące kryteriów wobec drugiej postaci, którą w przyszłości chcielibyśmy założyć, a wcześniejsza karta została zaakceptowana, wyjaśniam: - Jeżeli nasza postać zostaje uśmiercona to automatycznie jej karta postaci traci ważność. Nie mniej jednak, nie ląduje do żadnego z naszych archiwów, tylko zostaje w dziale zaakceptowanych. - Podczas próby tworzenia drugiej postaci, tak jak i w przypadku pierwszej, oczekiwać będziemy od Was podstawowych założeń i informacji na temat bohatera. Między innymi jej profesja, scharakteryzowanie konkretnych cech i rzecz jasna odpowiednio wpasowująca się historia. - Jeżeli z jakiegoś powodu wcześniejsza postać, która została zaakceptowana, dostaje blokadę z określonych powodów OOC, opiekun działu lub Mistrz Gry mogą wykierować karę dla użytkownika w postaci ponownej apelacji i napisania kolejnej karty postaci, traktując osobnika jako świeżego gracza. - Gracz, który chce jednocześnie grać dwoma ma do tego swoiste prawo, jednakże uczula się, że wszelakie powiązania między postaciami będą traktowane z maksymalną surowością. - Przypięcie karty postaci w pierwszym przypadku i przywileje idące z tym na pierwszą postać nie są rotacyjne i nie przechodzą automatycznie na drugiego awatara. Koncepcja wprowadzenia profesji złodzieja będzie wszczęta w życie tylko wtedy gdy w historii postaci zostanie wprowadzona charakterystyka brnąca ku zdobyciu pewnych umiejętności w tym fachu oraz opisaniu osoby w tym świecie licząc się rzecz jasna z faktem, że im bardziej ubarwimy swój życiorys, tym większe szanse, że początkowo Straż Miejska będzie miała podłoże do krążenia wokół właśnie twojego awatara. Jeżeli mowa o jakichkolwiek innych kryteriach nie są one oddalone od tych, które już zostały zarządzone dla każdego z graczy. Ludzie mogą zachodzić w głowę z powodu dopuszczenia się na tej platformie tak okrutnego czynu jaką jest weryfikacja każdego z graczy, czemu to ma służyć ja się pytam? Otóż wyciągamy pewne wnioski z własnego doświadczenia i bardziej niż kiedykolwiek zależy nam na tym aby utworzyć stabilny serwer gdzie każdy znajdzie ucieszne miejsce do spędzenia miłego czasu wijąc kolejne gałęzie swojej przygody z przyjaciółmi. Co da nam system kart postaci? Przecież to strata czasu! Niech teraz każdy kto założył już swoją kartę postaci wypowie się na ten temat, bowiem samo wyobrażenie i kreowanie swojej postaci poprzez opisanie jej historii wraz z dopieszczeniem każdego fragmentu powieści aby była ona czytelna i przejrzysta w jak największym stopniu, jest właśnie naszym celem. W momencie gdy już konkretnie zarysujemy swoją postać, nie będziemy mieć problemu z wprowadzeniem jej w świat. Wszystko jest również po to by unikać jakichkolwiek osób chcących szkodzić dobru projektu, co zaznaczamy gwoli pewności kilkukrotnie, tworząc mityczne postacie Józefa Stalina czy też Quasimodo terroryzujących przedmieścia serwera (co już się zdarzało nie raz, nie dwa). Dodatkowo chcemy dać Wam ten komfort, że grono ludzi w jakim będziecie się otaczać jest na prawdę chętna na dobrą rozgrywkę Role Play w uniwersum Gothic. Kierujemy się myśleniem "Dla chcącego nic trudnego". A czy istnieje lepszy komfort w sytuacji gdy spełnieni siadamy przed grę bez obaw o jakiekolwiek domniemania o ludzi nieśmiertelnych? Sytuacje takie bowiem były niegdyś jak piasek w oczach, powtarzane po tysiąckroć i po czasie akceptowane bo społeczeństwo nie miało już siły z tym walczyć - my walczyć nie chcemy. Odgradzamy się i mówimy stop, zastanówmy się dokąd to prowadzi. Lepiej zatrzymać się na chwile i naprawdę trzy razy pomyśleć nad wyborem przyszłości dla swojego awatara niż nijaczyć go i niszczyć wszystko dookoła. Wracając do zabezpieczeń - może i nie jest to stuprocentowa forma odgrodzenia się od ludzi chcących urządzić szkodę wobec projektu, ale jedno jest pewne - gdy zaczną się takie osoby pojawiać wtedy wartość serwera znacznie wzrośnie, wtedy znaczyć będziemy już znacznie więcej gdy ktoś będzie próbował specjalnie wejść do naszego grona, napisać dobrą kartę i jak gdyby nigdy nic wejść między wrony. Autor: Maczupa Edycja: Cheesus Render: Rolland